Nordjysk Håndværk.dk APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. feb. 2017
 • CVR 38395645

Virksomheden Nordjysk Håndværk.dk APS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Sindal. De blev etableret i 3. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 23.800 DKK, mens den i 2021 var på 176.300 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 85.900 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Benny Alfred Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

86’ DKK

+34%

Egenkapital

50’ DKK

0%

Omsætning

536’ DKK

+94%

Resultat før skat

60’ DKK

+37%

Årets resultat

202285.900 DKK
202164.040 DKK
202039.945 DKK
20198.153 DKK
201822.915 DKK
201760.526 DKK

Likviditetsgrad

343 %

-43%
God

Afkastningsgrad

65 %

+110%
God

Soliditetsgrad

54 %

+53%
God

Overskudsgrad

11 %

-29%
God

Balance

92’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

24’ DKK

-87%

Gældsforpligtelser

31’ DKK

Tilgodehavende

74’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  536’
  24’
  -112’
  -
  -
  60’
  -
  -
  -
  -
  60’
  -
  60’
  -26’
  86’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  56’
  -
  -
  -
  74’
  92’
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  11’
  11’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  22’
  92’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordjysk Håndværk.dk APS 03.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Krokusvej 11 · DK-9870 Sindal 26.04.2021
Smedevej 7 · DK-9330 Dronninglund 04.02.2018 25.04.2021
Østergade 105 · DK-9700 Brønderslev 03.02.2017 03.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 03.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-03 03.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 03.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Benny Alfred Nielsen 03.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henny Balser 03.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordjysk Håndværk.dk APS

Krokusvej 11
9870 Sindal

CVR

38395645

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. februar 2017

P-nummer

1022164399

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nordjysk.hv@hotmail.com

Telefon

23807802

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er bygningsvedligeholdelse, tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-