CityLight.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jan. 2017
 • CVR 38394061

Virksomheden CityLight.dk ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler" og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 30. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.939 DKK, mens den i 2021 var på 481.985 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.597 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

-104%

Egenkapital

447’ DKK

-21%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

-102%

Årets resultat

2022-15.597 DKK
2021368.957 DKK
202070.547 DKK
2019189.067 DKK
2018-105.853 DKK
2017-10.378 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

70 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

637’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

2’ DKK

-100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -7’
  -
  -7’
  -8’
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  335’
  302’
  -
  -
  -
  -
  637’
  50’
  397’
  -
  -
  447’
  -
  447’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  -
  32’
  8’
  38’
  -
  191’
  637’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CityLight.dk ApS 30.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Virksomhedsvej 2 · DK-9700 Brønderslev 12.10.2020
Nørre Alle 5 · DK-9800 Hjørring 30.01.2017 11.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 30.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-30 30.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 30.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Jensen 30.01.2017
Niels Holstein Gjærup 30.01.2017 17.04.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Jensen 30.01.2017
Niels Holstein Gjærup 30.01.2017 01.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CityLight.dk ApS

Virksomhedsvej 2
9700 Brønderslev

CVR

38394061

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. januar 2017

P-nummer

1022162817

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464700
Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er etablering, salg, udlejning og servicering af belysninger og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-