Poul Martin Wael Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. feb. 2017
 • CVR 38388924

Virksomheden Poul Martin Wael Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 3. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 187.900 DKK, mens den i 2022 var på 163.879 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 133.590 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

134’ DKK

-45%

Egenkapital

2.373’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

140’ DKK

-42%

Årets resultat

2023133.590 DKK
2022241.388 DKK
20211.456.554 DKK
2020365.860 DKK
2019659.996 DKK
2018377.768 DKK
20171.405.239 DKK

Likviditetsgrad

8 %

-50%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+18%
Svag

Soliditetsgrad

36 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.568’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

188’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

4.194’ DKK

-1%

Tilgodehavende

121’ DKK

-51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  188’
  -
  -40’
  -
  148’
  -
  -160’
  153’
  -8’
  140’
  -
  140’
  -7’
  134’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  5.891’
  556’
  -
  -
  556’
  6.447’
  -
  -
  -
  -
  7’
  121’
  6.568’
  50’
  1.517’
  300’
  -
  2.373’
  -
  2.373’
  -
  -
  2.671’
  -
  -
  -
  2.754’
  1.292’
  -
  9’
  -
  -
  -
  1.441’
  6.568’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Poul Martin Wael Holding ApS 03.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Rishøjvej 5 · DK-8240 Risskov 03.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-03 03.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 03.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Poul Martin Wael 03.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Martin Wael 03.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Poul Martin Wael Holding ApS

Rishøjvej 5
8240 Risskov

CVR

38388924

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. februar 2017

P-nummer

1022157031

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

PMW@addingwind.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab og at udøve finansiel virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-