BGJ 1969 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. feb. 2017
 • CVR 38386727

Virksomheden BGJ 1969 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Spjald. De blev etableret i 2. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 104.445 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

104’ DKK

-49%

Egenkapital

574’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

104’ DKK

-49%

Årets resultat

2022104.445 DKK
2021204.181 DKK
2020173.309 DKK
2019-20.603 DKK
2018114.642 DKK
201779.316 DKK

Likviditetsgrad

0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

616’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  104’
  104’
  104’
  -
  104’
  -
  104’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  616’
  -
  -
  616’
  616’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  616’
  40’
  534’
  -
  -
  574’
  -
  574’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  616’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BGJ 1969 ApS 10.07.2021
BGJ 1969 IVS 02.02.2017 09.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Tjørnevej 2 · DK-6971 Spjald 24.03.2019
Algade 9 · DK-6971 Spjald 02.02.2017 23.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-10 10.07.2021
2017-02-02 02.02.2017 09.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.07.2021
100 DKK 02.02.2017 09.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 02.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Brian Gert Jørgensen 02.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Gert Jørgensen 02.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BGJ 1969 ApS

Tjørnevej 2
6971 Spjald

CVR

38386727

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. februar 2017

P-nummer

1022154229

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-