Amazing Home ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jan. 2017
 • CVR 38377043

Virksomheden Amazing Home ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst" og har adresse i Odense SØ. De blev etableret i 30. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 25.323 DKK, mens den i 2021 var på 4.058 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 19.572 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Sonny Hildebrand.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20’ DKK

+575%

Egenkapital

73’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

25’ DKK

+579%

Årets resultat

202219.572 DKK
20212.898 DKK
202059.280 DKK
2019-47.671 DKK
2018440 DKK
2017-11.758 DKK

Likviditetsgrad

121 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+352%
Svag

Soliditetsgrad

17 %

-1%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

425’ DKK

+38%

Bruttofortjeneste

25’ DKK

+524%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

425’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  25’
  -
  -
  -
  25’
  -
  0
  -
  0
  25’
  -
  25’
  -6’
  20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  400’
  -
  -
  14’
  11’
  425’
  425’
  50’
  -
  -
  23’
  73’
  -
  73’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  352’
  425’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Amazing Home ApS 10.03.2017
Sanabel Bageri ApS 30.01.2017 09.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Agerhatten 27A · DK-5220 Odense SØ 28.12.2020
Kamperhoug 1 · DK-5300 Kerteminde 10.02.2018 27.12.2020
Dalby Bygade 52 · DK-5380 Dalby 21.03.2017 09.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 10.03.2017
107120 Fremstilling af friske bageriprodukter 30.01.2017 09.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-10 10.03.2017
2017-01-30 30.01.2017 09.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 30.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Sonny Hildebrand 30.01.2017
Abdulmanem Hamdou Alnabhan 30.01.2017 10.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sonny Hildebrand 06.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Amazing Home ApS

Agerhatten 27
5220 Odense SØ

CVR

38377043

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. januar 2017

P-nummer

1022143391

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477830
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg af møbler og brugskunst.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller