Faldo Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2017
 • CVR 38374044

Virksomheden Faldo Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 26. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -111.874 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-112’ DKK

-151%

Egenkapital

890’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-112’ DKK

-151%

Årets resultat

2022-111.874 DKK
2021-44.607 DKK
2020-97.068 DKK
2019-102.063 DKK
20181.266.848 DKK
2017-41.029 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-4 %

-158%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

28 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.152’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

2.262’ DKK

+3%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  12’
  -111’
  63’
  -64’
  -
  -1’
  -112’
  -
  -112’
  -
  -112’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.145’
  3.145’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  3.152’
  50’
  -105’
  -
  -
  890’
  -
  890’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.209’
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  53’
  3.152’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Faldo Holding ApS 08.01.2020
MNWF Holding ApS 26.01.2017 07.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Søborg Hovedgade 92 · DK-2860 Søborg 05.10.2022
Amagerbrogade 34 · DK-2300 København S 08.01.2020 04.10.2022
Oscar Pettifords Vej 27 · DK-2450 København SV 26.01.2017 07.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-08 08.01.2020
2017-01-26 26.01.2017 07.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 26.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Martin Neil White Frost 26.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Neil White Frost 26.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Faldo Holding ApS

Søborg Hovedgade 92
2860 Søborg

CVR

38374044

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2017

P-nummer

1022139947

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at virke som holdingselskab samt aktiviteter i tilknytning hertil

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-