Nolima ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2017
 • CVR 38365347

Virksomheden Nolima ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Ribe. De blev etableret i 26. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.625 DKK, mens den i 2022 var på -5.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.216.224 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.216’ DKK

+263%

Egenkapital

7.636’ DKK

+38%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.347’ DKK

+518%

Årets resultat

20232.216.224 DKK
2022611.165 DKK
20211.609.566 DKK
2020795.024 DKK
20191.040.981 DKK
20181.494.652 DKK

Likviditetsgrad

327 %

+7%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

76 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.992’ DKK

+36%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.702’ DKK

+40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  599’
  -
  1.754’
  2.353’
  2.347’
  -
  2.347’
  -131’
  2.216’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.289’
  -
  -
  2.289’
  2.289’
  -
  -
  -
  0
  154’
  7.702’
  9.992’
  50’
  7.468’
  118’
  -
  7.636’
  -
  7.636’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.300’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.356’
  9.992’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nolima ApS 26.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Tønnesens Vej 12 · DK-6760 Ribe 22.09.2019
Fanningers Alle 4 · DK-6760 Ribe 26.01.2017 21.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 26.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-20 20.03.2017
2017-01-26 26.01.2017 19.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 26.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Brian Juhl 26.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Juhl 26.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nolima ApS

Tønnesens Vej 12
6760 Ribe

CVR

38365347

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2017

P-nummer

1022130966

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage enhver form for investering og al hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-