PRP Holding Esbjerg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2017
 • CVR 38353209

Virksomheden PRP Holding Esbjerg ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 18. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -3.875 DKK, mens den i 2020 var på -3.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 57.983 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

58’ DKK

-71%

Egenkapital

216’ DKK

-42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202157.983 DKK
2020203.375 DKK
2019148.162 DKK
2018-4.984 DKK
201787.903 DKK

Likviditetsgrad

3 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

-28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

317’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  315’
  315’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  317’
  50’
  -98’
  -
  -
  216’
  -
  216’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  58’
  101’
  317’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PRP Holding Esbjerg ApS 18.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Merkurvænget 13 · DK-6710 Esbjerg V 18.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-18 18.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 18.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Per Røntoft Pedersen 18.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Røntoft Pedersen 18.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PRP Holding Esbjerg ApS

Merkurvænget 13
6710 Esbjerg V

CVR

38353209

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2017

P-nummer

1022116246

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele, investeringer samt andet hermed forbundet formål.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-