JES Holding Esbjerg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2017
 • CVR 38353195

Virksomheden JES Holding Esbjerg ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 18. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.500 DKK, mens den i 2022 var på -4.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 218.655 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

219’ DKK

-6%

Egenkapital

421’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023218.655 DKK
2022232.320 DKK
202158.074 DKK
2020203.375 DKK
2019148.162 DKK
2018-4.984 DKK
201787.903 DKK

Likviditetsgrad

308 %

+414%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+47%
God

Overskudsgrad

-

Balance

439’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

56’ DKK

-50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  1’
  -6’
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  219’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  383’
  383’
  -
  -
  -
  -
  9’
  56’
  439’
  50’
  38’
  -
  -
  421’
  -
  421’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  9’
  18’
  439’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JES Holding Esbjerg ApS 18.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Styrmandsvænget 258 · DK-6710 Esbjerg V 23.01.2017
Styrmandsvænget 25B · DK-6710 Esbjerg V 18.01.2017 22.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-18 18.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 18.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Elkjær Sørensen 18.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Elkjær Sørensen 18.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JES Holding Esbjerg ApS

Styrmandsvænget 258
6710 Esbjerg V

CVR

38353195

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2017

P-nummer

1022116238

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele, investeringer samt andet hermed forbundet formål.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-