Hacer Temiz ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jan. 2017
 • CVR 38344463

Virksomheden Hacer Temiz ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 16. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 370.510 DKK, mens den i 2022 var på 101.723 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 19.346 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Hacer Temiz.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

19’ DKK

-65%

Egenkapital

84’ DKK

+6%

Omsætning

893’ DKK

+53%

Resultat før skat

25’ DKK

-56%

Årets resultat

202319.346 DKK
202255.804 DKK
2021-7.046 DKK
2020-60.648 DKK
201911.477 DKK
201822.644 DKK
20177.235 DKK

Likviditetsgrad

357 %

+57%
God

Afkastningsgrad

21 %

-47%
God

Soliditetsgrad

72 %

+28%
God

Overskudsgrad

3 %

-71%
Svag

Balance

117’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

371’ DKK

+264%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

117’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  893’
  371’
  -
  -48’
  522’
  25’
  -
  0
  -
  0
  25’
  -
  25’
  -5’
  19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  -
  27’
  27’
  117’
  117’
  50’
  34’
  -
  -
  84’
  -
  84’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  117’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hacer Temiz ApS 30.04.2019
Flycancel ApS 16.01.2017 29.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hvidager 9 · DK-2620 Albertslund 15.03.2018
Valby Langgade 70 · DK-2500 Valby 25.10.2017 14.03.2018
Produktionsvej 1 · DK-2600 Glostrup 16.01.2017 24.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 16.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-30 30.04.2019
2017-01-16 16.01.2017 29.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 16.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Hacer Temiz 16.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hacer Temiz 16.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hacer Temiz ApS

Hvidager 9
2620 Albertslund

CVR

38344463

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. januar 2017

P-nummer

1022107697

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@flyaflysning.dk

Telefon

27206404

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-