S.B. Service ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2017
 • CVR 38342703

Virksomheden S.B. Service ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 17. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 27.202 DKK, mens den i 2021 var på 53.973 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 30.761 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Søren Bertelsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

31’ DKK

+2%

Egenkapital

130’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

5’ DKK

-84%

Årets resultat

202230.761 DKK
202130.118 DKK
2020-64.270 DKK
20197.583 DKK
2018-47.721 DKK
2017136.260 DKK

Likviditetsgrad

1.031 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

3 %

-90%
Svag

Soliditetsgrad

96 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

135’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

27’ DKK

-50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

52’ DKK

+564%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  27’
  -
  -24’
  -
  4’
  1’
  -
  -
  1’
  5’
  -
  5’
  -26’
  31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  24’
  -
  24’
  -
  -
  60’
  60’
  84’
  -
  16’
  -
  -
  9’
  52’
  135’
  50’
  86’
  -
  -
  130’
  -
  130’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  135’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
S.B. Service ApS 17.10.2022
Gentofte Modestoffer ApS 17.01.2017 16.10.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Gentoftegade 27C · DK-2820 Gentofte 17.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder 17.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-17 17.10.2022
2017-01-17 17.01.2017 16.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Søren Bertelsen 01.02.2022
Elisabeth Hildestad 17.01.2017
Elisabeth Hildestad 17.01.2017 22.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Bertelsen 01.02.2022
Elisabeth Hildestad 28.12.2017 01.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

S.B. Service ApS

Gentoftegade 27
2820 Gentofte

CVR

38342703

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2017

P-nummer

1022105295

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

478200
Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er køb og salg af tekstiler.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-