ILSE LYKKE APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jan. 2017
 • CVR 38341642

Virksomheden ILSE LYKKE APS befinder sig i branchen "Tøjforretninger" og har adresse i Vejby. De blev etableret i 13. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Ilse Lykke Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

50’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
2022-1.552 DKK
20210 DKK
2020-236 DKK
2019-342 DKK
20182.850 DKK
2017-59 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  -
  50’
  50’
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ILSE LYKKE APS 13.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Skræderbakken 10 · DK-3210 Vejby 13.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
477110 Tøjforretninger 13.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-13 13.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af selskabets direktør. 13.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Ilse Lykke Andersen 13.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ilse Lykke Andersen 13.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ILSE LYKKE APS

Skræderbakken 10
3210 Vejby

CVR

38341642

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. januar 2017

P-nummer

1022104094

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477110
Tøjforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

48798787

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive detailhandel og andet i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-