JB HOLDING 2017 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jan. 2017
 • CVR 38331663

Virksomheden JB HOLDING 2017 ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 10. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -30.467 DKK, mens den i 2022 var på 2.540 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 196.432 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

196’ DKK

-77%

Egenkapital

2.861’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

196’ DKK

-77%

Årets resultat

2023196.432 DKK
2022871.369 DKK
2021606.317 DKK
2020511.903 DKK
2019290.600 DKK
2018686.532 DKK
2017-2.650 DKK

Likviditetsgrad

142 %

-99%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

44 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.563’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

-30’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

3.702’ DKK

+37%

Tilgodehavende

154’ DKK

-87%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -30’
  -
  -73’
  -
  -73’
  196’
  -
  196’
  -
  196’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  6.359’
  -
  -
  -
  50’
  6.409’
  -
  -
  -
  120’
  34’
  154’
  6.563’
  50’
  2.711’
  100’
  -
  2.861’
  -
  2.861’
  -
  -
  3.594’
  -
  -
  -
  3.594’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  108’
  6.563’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JB HOLDING 2017 ApS 10.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Junivej 35 · DK-8210 Aarhus V 01.05.2024
Junivej 35 · DK-8210 Aarhus V 28.12.2021 30.04.2024
Bjørnkærvej 7 · DK-8471 Sabro 10.01.2017 27.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 10.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-10 10.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Josip Bajlovic 10.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Josip Bajlovic 10.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JB HOLDING 2017 ApS

Junivej 35
8210 Aarhus V

CVR

38331663

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. januar 2017

P-nummer

1022092851

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jb@consult-ing.dk

Telefon

22872299

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje ejeandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-