PKL Holding af 10/1-2017 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jan. 2017
 • CVR 38331019

Virksomheden PKL Holding af 10/1-2017 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 10. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.547.190 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.547’ DKK

+274%

Egenkapital

5.136’ DKK

+41%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.567’ DKK

+279%

Årets resultat

20231.547.190 DKK
2022413.136 DKK
2021611.002 DKK
20208.795 DKK
20191.031.483 DKK
20181.546.875 DKK
2017721.875 DKK

Likviditetsgrad

162.144 %

+42%
God

Afkastningsgrad

32 %

+31%
God

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.139’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.069’ DKK

+42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -48’
  -
  -
  1.644’
  80’
  -
  -
  80’
  1.567’
  -
  1.567’
  -20’
  1.547’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  -
  -
  70’
  70’
  -
  -
  -
  -
  210’
  5.069’
  5.139’
  50’
  4.886’
  200’
  -
  5.136’
  -
  5.136’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  5.139’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PKL Holding af 10/1-2017 ApS 10.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Herredsvej 40 · DK-8210 Aarhus V 18.11.2022
Herredsvej 40 · DK-8210 Aarhus V 13.02.2020 17.11.2022
Herredsvej 40 · DK-8210 Aarhus V 07.02.2020 12.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-10 10.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 10.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Pernille Klemmetsby 10.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pernille Klemmetsby 10.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PKL Holding af 10/1-2017 ApS

Herredsvej 40
8210 Aarhus V

CVR

38331019

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. januar 2017

P-nummer

1022092169

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er besiddelse af kapitalandele samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-