Balling Solution ApS

OPLØST EFTER FUSION
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2017
 • CVR 38324683

Virksomheden Balling Solution ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 9. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -117.202 DKK, mens den i 2021 var på -126.706 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -100.320 DKK.

Medarbejderstaben består af 12 personer, hvor direktionen bl.a. består af Randi Holm Balling.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-100’ DKK

+52%

Egenkapital

508’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-129’ DKK

+52%

Årets resultat

2022-100.320 DKK
2021-208.512 DKK
20201.117.620 DKK
2019127.998 DKK
2018-466.534 DKK
2017-82.900 DKK

Likviditetsgrad

163 %

-5%
God

Afkastningsgrad

-9 %

+55%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

39 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.312’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-117’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.312’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -117’
  -
  -
  -
  -117’
  1’
  -13’
  -
  -11’
  -129’
  -
  -129’
  -28’
  -100’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  1.312’
  1.312’
  50’
  458’
  -
  -
  508’
  -
  508’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  233’
  -
  -
  -
  -
  -
  804’
  1.312’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Balling Solution ApS 09.01.2017 04.10.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Københavnsvej 106H · DK-4000 Roskilde 02.07.2021 04.10.2023
Betonvej 10 · DK-4000 Roskilde 17.06.2019 01.07.2021
Københavnsvej 81 · DK-4000 Roskilde 09.01.2017 16.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 09.01.2017 04.10.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-09 09.01.2017 04.10.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.01.2017 04.10.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 09.01.2017 04.10.2023

Direktører

Navn Fra Til
Randi Holm Balling 09.01.2017
Randi Holm Balling 09.01.2017 04.10.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Randi Holm Balling 09.01.2017
Randi Holm Balling 09.01.2017 04.10.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Balling Solution ApS

Københavnsvej 106
4000 Roskilde

CVR

38324683

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2017

P-nummer

1022084549

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udførsel af bogføring, administration samt hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

12

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-