International Business ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 2016
 • CVR 38324403

Virksomheden International Business ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 28. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

13’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
2017-37.235 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  13’
  50’
  -37’
  -
  -
  13’
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
International Business ApS 28.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Kaffevej 49 · DK-2610 Rødovre 07.03.2019
Kaffevej 49 · DK-2610 Rødovre 31.08.2017 06.03.2019
Kagsåkollegiet 92 · DK-2860 Søborg 28.12.2016 30.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.01.2018
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 28.12.2016 30.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-28 28.12.2017
2016-12-28 28.12.2016 27.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 28.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Alireza Jalali 28.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alireza Jalali 28.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

International Business ApS

Kaffevej 49
2610 Rødovre

CVR

38324403

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 2016

P-nummer

1022084220

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive formuepleje.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-