Gazelle Group ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2017
 • CVR 38323644

Virksomheden Gazelle Group ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 1. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 234.427 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

234’ DKK

-29%

Egenkapital

804’ DKK

+41%

Omsætning

-

Resultat før skat

247’ DKK

-22%

Årets resultat

2023234.427 DKK
2022330.113 DKK
2021209.381 DKK
20200 DKK
2019-20.000 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

1.164 %

+191%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

+20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

875’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

825’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  58’
  -
  190’
  248’
  247’
  -
  247’
  -13’
  234’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  43’
  -
  57’
  825’
  875’
  50’
  754’
  -
  -
  804’
  -
  804’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  71’
  875’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gazelle Group ApS 01.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Kærholmen 19 · DK-4000 Roskilde 27.09.2018
Lautruphøj 5 · DK-2750 Ballerup 19.02.2018 26.09.2018
Lautruphøj 1 · DK-2750 Ballerup 16.01.2017 18.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-01 01.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 01.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Koustrup 15.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Koustrup 15.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gazelle Group ApS

Kærholmen 19
4000 Roskilde

CVR

38323644

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2017

P-nummer

1022083550

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@gazellemarketing.dk

Telefon

42484878

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-