Slow and Steady ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2017
 • CVR 38319787

Virksomheden Slow and Steady ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 9. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.125 DKK, mens den i 2021 var på -3.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.572 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-14%

Egenkapital

16’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-14%

Årets resultat

2022-3.572 DKK
2021-3.125 DKK
2020-4.375 DKK
2019-4.375 DKK
2018-4.375 DKK
2017-4.038 DKK

Likviditetsgrad

98 %

-9%
Svag

Afkastningsgrad

-5 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

28 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

57’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  17’
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  57’
  40’
  -24’
  -
  -
  16’
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  37’
  41’
  57’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Slow and Steady ApS 27.09.2021
Slow and Steady IVS 09.01.2017 26.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Tvingsbakken 3 · DK-3200 Helsinge 30.03.2021
Ordrupvej 33 · DK-2920 Charlottenlund 09.01.2017 29.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 09.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-27 27.09.2021
2017-01-09 09.01.2017 26.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.09.2021
10.000 DKK 09.01.2017 26.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af én direktør 09.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Møller 09.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Møller 09.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Slow and Steady ApS

Tvingsbakken 3
3200 Helsinge

CVR

38319787

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2017

P-nummer

1022079073

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets hovedaktivitet er at drive konsulentvirksomhed med fokus på human performance samt hermed beslægtet aktivitet.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-