FalkP ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2017
 • CVR 38319140

Virksomheden FalkP ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Tarm. De blev etableret i 6. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 388.010 DKK, mens den i 2021 var på 211.425 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 61.153 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lars Winther Falk-Petersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

61’ DKK

+418%

Egenkapital

104’ DKK

+144%

Omsætning

-

Resultat før skat

68’ DKK

+451%

Årets resultat

202261.153 DKK
2021-19.250 DKK
2020-20.041 DKK
2019826 DKK
201877.412 DKK
2017-46.378 DKK

Likviditetsgrad

416 %

+39%
God

Afkastningsgrad

50 %

+263%
God

Soliditetsgrad

76 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

137’ DKK

+123%

Bruttofortjeneste

388’ DKK

+84%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

137’ DKK

+142%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  388’
  -270’
  -5’
  -
  68’
  -
  -1’
  -
  -1’
  68’
  -
  68’
  -6’
  61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  -
  6’
  29’
  137’
  137’
  50’
  54’
  -
  -
  104’
  -
  104’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  137’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FalkP ApS 07.06.2019
Affaldspriser ApS 06.01.2017 06.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Blåkildevej 3 · DK-6880 Tarm 12.11.2019
Blåkildevej 3 · DK-6880 Tarm 06.01.2017 11.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 06.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-07 07.06.2019
2017-01-06 06.01.2017 06.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 06.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lars Winther Falk-Petersen 06.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Winther Falk-Petersen 06.01.2017
Tine Winther Falk-Petersen 06.01.2017
Kristian Winther Falk-Petersen 06.01.2017 08.03.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FalkP ApS

Blåkildevej 3
6880 Tarm

CVR

38319140

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2017

P-nummer

1022078158

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at yde rådgivning indenfor miljø-, entreprenør-, bygnings-, og geologiområdet samt anden erhvervsmæssig virksomhed efter ledelsen skøn

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-