Vohnsen Capital ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2017
 • CVR 38318594

Virksomheden Vohnsen Capital ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 9. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.920 DKK, mens den i 2022 var på -1.920 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.917 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+6%

Egenkapital

34’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-1.917 DKK
2022-2.036 DKK
2021-1.941 DKK
2020-238.677 DKK
2019362.458 DKK
2018714 DKK
2017-40 DKK

Likviditetsgrad

852 %

-11%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

36’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  36’
  40’
  -6’
  -
  -
  34’
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  36’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vohnsen Capital ApS 21.04.2021
Vohnsen Capital IVS 09.01.2017 20.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rolf Krakes Alle 26 · DK-2860 Søborg 13.02.2021
Fanøgade 29 · DK-2100 København Ø 09.01.2017 12.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-21 21.04.2021
2017-01-09 09.01.2017 20.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.04.2021
1 DKK 09.01.2017 20.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 09.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Niklas Vohnsen 09.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niklas Vohnsen 09.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vohnsen Capital ApS

Rolf Krakes Alle 26
2860 Søborg

CVR

38318594

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2017

P-nummer

1022077402

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-