Clay Gulvprodukter ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jan. 2017
 • CVR 38311662

Virksomheden Clay Gulvprodukter ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv." og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 5. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 155.374 DKK, mens den i 2022 var på 118.189 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 107.222 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

107’ DKK

+18%

Egenkapital

382’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

136’ DKK

+17%

Årets resultat

2023107.222 DKK
202290.958 DKK
202199.832 DKK
202081.465 DKK
201996.594 DKK
2018100.374 DKK
201766.405 DKK

Likviditetsgrad

714 %

+161%
God

Afkastningsgrad

32 %

God

Soliditetsgrad

88 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

432’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

155’ DKK

+31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

360’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  155’
  -
  -18’
  -
  137’
  0
  -
  -
  0
  136’
  -
  136’
  -29’
  107’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  72’
  -
  72’
  -
  -
  -
  -
  72’
  -
  32’
  -
  0
  328’
  360’
  432’
  51’
  181’
  150’
  -
  382’
  -
  382’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  39’
  50’
  432’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Clay Gulvprodukter ApS 05.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Taastrup Hovedgade 136 · DK-2630 Taastrup 12.04.2019
Taastrup Hovedgade 136 · DK-2630 Taastrup 09.04.2019 11.04.2019
Taastrup Hovedgade 136 · DK-2630 Taastrup 05.01.2017 08.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. 05.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-05 05.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.000 DKK 05.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 05.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Clay Andersen 05.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronni Clay Andersen 05.01.2017
Dennis Clay Andersen 05.01.2017
Henning Clay Andersen 05.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Clay Gulvprodukter ApS

Taastrup Hovedgade 136
2630 Taastrup

CVR

38311662

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. januar 2017

P-nummer

1022069914

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

467320
Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive engroshandel med slibeprodukter og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

51.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja