NH Ejendomsselskab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jan. 2017
 • CVR 38306413

Virksomheden NH Ejendomsselskab ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Herlev. De blev etableret i 4. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 362.156 DKK, mens den i 2021 var på 263.688 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 227.969 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

228’ DKK

+117%

Egenkapital

366’ DKK

+166%

Omsætning

-

Resultat før skat

300’ DKK

+116%

Årets resultat

2022227.969 DKK
2021105.289 DKK
2020-3.847 DKK
2019-6.488 DKK
2018-6.275 DKK
2017-963 DKK

Likviditetsgrad

5 %

-37%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+28%
Svag

Soliditetsgrad

5 %

+131%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

8.089’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

362’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

7.723’ DKK

+12%

Tilgodehavende

372’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  362’
  -
  -26’
  -
  302’
  -
  -2’
  -
  -2’
  300’
  -
  300’
  -72’
  228’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.717’
  -
  -
  -
  -
  7.717’
  -
  35’
  221’
  -
  102’
  372’
  8.089’
  50’
  316’
  -
  -
  366’
  -
  366’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  -
  -
  -
  -
  2.945’
  -
  7.667’
  8.089’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NH Ejendomsselskab ApS 20.11.2019
NYGO ApS 04.01.2017 19.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Kantatevej 24 · DK-2730 Herlev 04.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 05.01.2017
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 04.01.2017 04.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-20 20.11.2019
2017-01-04 04.01.2017 19.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 04.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Christian Gottschalk-Hansen 24.08.2021
Robert Rydendahl 11.01.2021 24.08.2021
Morten Nyrup Jensen 04.01.2017 11.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Robert Rydendahl 06.11.2019 01.04.2022
Christian Gottschalk-Hansen 27.09.2017
Morten Nyrup Jensen 27.09.2017 01.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NH Ejendomsselskab ApS

Kantatevej 24
2730 Herlev

CVR

38306413

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. januar 2017

P-nummer

1022063584

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er udlejning af ejendom og materiel m.v.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller