Dam Hansen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jan. 2017
 • CVR 38303678

Virksomheden Dam Hansen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 4. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.295 DKK, mens den i 2022 var på -6.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 569.468 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

569’ DKK

-28%

Egenkapital

759’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

565’ DKK

-28%

Årets resultat

2023569.468 DKK
2022786.344 DKK
2021840.196 DKK
20201.035.276 DKK
2019773.134 DKK
2018364.425 DKK
2017-59.489 DKK

Likviditetsgrad

132 %

+16%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

79 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

963’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-46%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

269’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -12’
  587’
  575’
  565’
  -
  565’
  -4’
  569’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  694’
  -
  -
  694’
  694’
  -
  -
  -
  188’
  14’
  269’
  963’
  50’
  159’
  550’
  -
  759’
  -
  759’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  197’
  -
  -
  -
  7’
  -
  204’
  963’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dam Hansen Holding ApS 04.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Kammavej 3 · DK-5500 Middelfart 02.02.2021
Kammavej 3 · DK-5500 Middelfart 06.11.2018 01.02.2021
Kammavej 3 · DK-5500 Middelfart 04.01.2017 05.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-04 04.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 04.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Allan Dam Hansen 04.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Dam Hansen 04.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dam Hansen Holding ApS

Kammavej 3
5500 Middelfart

CVR

38303678

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. januar 2017

P-nummer

1022060585

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

allan@onlinebooq.dk

Telefon

23966968

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, forestå investering i øvrigt samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-