No Name Counseling ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2017
 • CVR 38299697

Virksomheden No Name Counseling ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 7.282 DKK, mens den i 2022 var på -4.944 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -70.030 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-70’ DKK

-874%

Egenkapital

-123’ DKK

-132%

Omsætning

-

Resultat før skat

-70’ DKK

-874%

Årets resultat

2023-70.030 DKK
2022-7.193 DKK
2021-6.154 DKK
2020-18.095 DKK
2019-71.683 DKK
2018-51 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-49%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

509 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

-8.604 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1’ DKK

-93%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

+247%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  7’
  -
  -
  -
  7’
  0
  -
  -
  0
  -70’
  -
  -70’
  -
  -70’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  1’
  1’
  1’
  50’
  -173’
  -
  -
  -123’
  -
  -123’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  1’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
No Name Counseling ApS 01.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Amager Strandvej 146C · DK-2300 København S 01.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-01 01.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Anders Barsøe 01.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Barsøe 01.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

No Name Counseling ApS

Amager Strandvej 146
2300 København S

CVR

38299697

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2017

P-nummer

1022055085

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders@nncounseling.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er rådgivning og besidde ejerandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-