Arkitekt William Tolstrup Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 2016
 • CVR 38299247

Virksomheden Arkitekt William Tolstrup Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 28. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.503 DKK, mens den i 2022 var på -7.133 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 559.943 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

560’ DKK

+276%

Egenkapital

1.001’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

561’ DKK

+303%

Årets resultat

2023559.943 DKK
2022148.743 DKK
2021231.040 DKK
2020537.226 DKK
2019294.745 DKK
2018373.727 DKK
2017269.935 DKK

Likviditetsgrad

177 %

-76%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+84%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

-22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.415’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+79%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

733’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  9’
  -3’
  -
  7’
  561’
  -
  561’
  -1’
  560’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  682’
  -
  -
  682’
  682’
  -
  -
  150’
  377’
  169’
  733’
  1.415’
  50’
  365’
  400’
  586’
  1.001’
  -
  1.001’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  414’
  1.415’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Arkitekt William Tolstrup Holding ApS 28.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Fjordvangen 26 · DK-4700 Næstved 01.10.2022
Risegårdsvej 4 · DK-4700 Næstved 23.06.2020 30.09.2022
Risegårdsvej 4 · DK-4700 Næstved 28.12.2016 22.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-28 28.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
William Tolstrup Christensen 28.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
William Tolstrup Christensen 28.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Arkitekt William Tolstrup Holding ApS

Fjordvangen 26
4700 Næstved

CVR

38299247

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 2016

P-nummer

1022054178

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

wt@williamtolstrup.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed ved at være holdingselskab, samt varetage formueforvaltning, og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-