Hedes Management ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2017
 • CVR 38295462

Virksomheden Hedes Management ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 1. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.608.110 DKK, mens den i 2021 var på 3.669.511 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -175.213 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Martin Kristoffer Hedes.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-175’ DKK

-122%

Egenkapital

1.128’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-167’ DKK

-116%

Årets resultat

2022-175.213 DKK
2021794.848 DKK
2020275.908 DKK
2019151.560 DKK
2018229.489 DKK
2017274.758 DKK

Likviditetsgrad

170 %

-11%
God

Afkastningsgrad

-6 %

-217%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

42 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.669’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

2.608’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.616’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2.608’
  -2.766’
  -
  -
  -158’
  34’
  -13’
  -
  21’
  -167’
  -
  -167’
  -8’
  -175’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  52’
  -
  283’
  -
  32’
  6’
  2.616’
  2.669’
  50’
  1.046’
  -
  -
  1.128’
  -
  1.128’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  538’
  -
  -
  226’
  1.541’
  2.669’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hedes Management ApS 01.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Nordre Strandvej 82B · DK-3000 Helsingør 08.10.2018
Nordre Strandvej 82B · DK-3000 Helsingør 02.11.2017 07.10.2018
Vordingborgvej 5 · DK-9493 Saltum 01.01.2017 01.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-01 01.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Karina Hedes 14.04.2023
Martin Kristoffer Hedes 01.01.2017
Martin Kristoffer Hedes 01.01.2017 14.04.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karina Hedes 01.01.2017
Martin Kristoffer Hedes 01.01.2017
Martin Kristoffer Hedes 01.01.2017 01.10.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hedes Management ApS

Nordre Strandvej 82
3000 Helsingør

CVR

38295462

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2017

P-nummer

1022050059

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40213300

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, foretage investeringer og at drive handelsvirksomhed samt anden beslægtet virksomhed hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-