Danish Cookery IVS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • IVS
 • Etableret 22. dec. 2016
 • CVR 38286358

Virksomheden Danish Cookery IVS befinder sig i branchen "Støbning af jernprodukter" og har adresse i Mern. De blev etableret i 22. december 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20180 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2018
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2018
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Danish Cookery IVS 22.12.2016 10.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Væver Hansens Vej 13 · DK-4735 Mern 22.12.2016 10.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
245100 Støbning af jernprodukter 22.12.2016 10.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-22 22.12.2016 10.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
800 DKK 22.12.2016 10.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 22.12.2016 09.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mark Omoruyi Lund Edobor 01.04.2017 10.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mark Omoruyi Lund Edobor 10.07.2018 10.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Danish Cookery IVS

Væver Hansens Vej 13
4735 Mern

CVR

38286358

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

22. december 2016

P-nummer

1022041254

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

245100
Støbning af jernprodukter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at sælge innovative sigter til virksomheder og private konsumenter

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

800 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-