Sursa ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. dec. 2016
 • CVR 38283219

Virksomheden Sursa ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 23. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.402.576 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.403’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.388’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.334’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.402.576 DKK
2021-52.307 DKK
2020-1.242 DKK
2019-1.200 DKK
20187.038 DKK
2017-12.477 DKK

Likviditetsgrad

8.701 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.403’ DKK

-31%

Bruttofortjeneste

-41’ DKK

Gældsforpligtelser

15’ DKK

-99%

Tilgodehavende

1.294’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -41’
  -
  -
  -
  -41’
  25’
  -
  1.732’
  1.758’
  1.334’
  -
  1.334’
  -69’
  1.403’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  69’
  -
  109’
  109’
  -
  -
  37’
  -
  640’
  1.294’
  1.403’
  40’
  1.348’
  -
  -
  1.388’
  -
  1.388’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  15’
  1.403’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sursa ApS 16.03.2021
Sursa IVS 05.05.2018 15.03.2021
Matchaly IVS 23.12.2016 04.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Fruens Bøge 14 · DK-8700 Horsens 30.07.2017
Skrænten 101 · DK-7120 Vejle Øst 23.12.2016 29.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.09.2020
643030 Investeringsselskaber 26.05.2018 16.09.2020
479111 Detailhandel med dagligvarer via internet 23.12.2016 25.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-16 16.03.2021
2018-05-25 25.05.2018 15.03.2021
2018-05-05 05.05.2018 24.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.03.2021
1 DKK 23.12.2016 15.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Marcus Frejlev Aoyama Rytman 26.05.2018
Andreas Frejlev Rytman 23.12.2016 26.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marcus Frejlev Aoyama Rytman 26.05.2018
Andreas Frejlev Rytman 23.12.2016 26.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sursa ApS

Fruens Bøge 14
8700 Horsens

CVR

38283219

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. december 2016

P-nummer

1022038067

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Sursa Capital ApS
 • Sursa Holding ApS
 • Sursa Invest ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

marcus@rytman.dk

Telefon

20734100

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-