Innovazion Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2016
 • CVR 38278738

Virksomheden Innovazion Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 20. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.375 DKK, mens den i 2021 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.375 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

0%

Egenkapital

-27’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-4.375 DKK
2021-4.375 DKK
2020-4.375 DKK
2019-5.000 DKK
2018-4.500 DKK
2017-124.375 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -77’
  -
  -
  -27’
  -
  -27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  4’
  10’
  27’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Innovazion Holding ApS 20.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Nørregade 17B · DK-5000 Odense C 01.07.2021
Nørregade 17B · DK-5000 Odense C 21.06.2021 30.06.2021
Nørregade 17B · DK-5000 Odense C 19.05.2020 20.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-20 20.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 20.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Marianne Zander Lindegaard 20.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marianne Zander Lindegaard 20.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Innovazion Holding ApS

Nørregade 17
5000 Odense C

CVR

38278738

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2016

P-nummer

1022032980

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-