Træk nr. nu ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2016
 • CVR 38276212

Virksomheden Træk nr. nu ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 20. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.152 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.160 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+40%

Egenkapital

-34’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+54%

Årets resultat

2022-2.160 DKK
2021-3.630 DKK
2020-6.380 DKK
2019-3.334 DKK
2018-33.197 DKK
2017-35.744 DKK

Likviditetsgrad

32 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-212 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

16’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  50’
  -84’
  -
  -
  -34’
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  6’
  51’
  16’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Træk nr. nu ApS 20.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterå 1 · DK-9000 Aalborg 19.02.2020
Vesterå 1 · DK-9000 Aalborg 20.12.2016 18.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.10.2017
999999 Uoplyst 20.12.2016 30.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-20 20.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 20.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Dakhwaz Mostapha Tamidi 20.12.2016
Sofie Victoria Hasselgren Larsen 20.12.2016 31.12.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
DT INVEST GROUP HOLDING ApS 31.12.2017
SVHL Invest IVS 20.12.2016 31.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dakhwaz Mostapha Tamidi 20.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Træk nr. nu ApS

Vesterå 1
9000 Aalborg

CVR

38276212

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2016

P-nummer

1022030007

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Akut træk nu ApS
 • Nr. nu ApS
 • Nummer nu ApS
 • Træk nummer nu ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af elektroniske platforme, herunder apps, samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-