Jeannette Rokkjær ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2016
 • CVR 38274007

Virksomheden Jeannette Rokkjær ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 21. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 49.777 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

50’ DKK

-68%

Egenkapital

384’ DKK

+15%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

50’ DKK

-68%

Årets resultat

202249.777 DKK
2021155.848 DKK
2020182.997 DKK
20194.965 DKK
2018-10.824 DKK
2017-48.552 DKK

Likviditetsgrad

335 %

+84%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+64%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

420’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

120’ DKK

+99%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  50’
  -
  50’
  -
  50’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  300’
  -
  -
  -
  -
  60’
  120’
  420’
  50’
  4’
  75’
  -
  384’
  -
  384’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  36’
  420’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jeannette Rokkjær ApS 21.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Uglevej 7 · DK-7620 Lemvig 21.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 21.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-21 21.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 21.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jeannette Rokkjær 21.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeannette Rokkjær 21.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jeannette Rokkjær ApS

Uglevej 7
7620 Lemvig

CVR

38274007

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2016

P-nummer

1022027871

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-