Møller af 1961 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2016
 • CVR 38271482

Virksomheden Møller af 1961 Holding ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Assens. De blev etableret i 19. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -33.060 DKK, mens den i 2021 var på 115.587 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -550.329 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-550’ DKK

-168%

Egenkapital

4.120’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-578’ DKK

-171%

Årets resultat

2022-550.329 DKK
2021810.580 DKK
20201.073.943 DKK
2019781.186 DKK
2018998.761 DKK
2017541.887 DKK
2016308.375 DKK

Likviditetsgrad

2.493 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-201%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.157’ DKK

-33%

Bruttofortjeneste

-33’ DKK

-129%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

923’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -33’
  -
  -29’
  -
  -62’
  0
  -50’
  -
  -50’
  -578’
  -
  -578’
  -28’
  -550’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  20’
  -
  2.965’
  270’
  -
  -
  270’
  3.235’
  -
  -
  -
  8’
  803’
  923’
  4.157’
  50’
  3.770’
  300’
  -
  4.120’
  -
  4.120’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  4.157’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Møller af 1961 Holding ApS 19.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Salbrovad 12 · DK-5610 Assens 11.04.2024
Svendborgvej 46 · DK-5762 Vester Skerninge 22.10.2018 10.04.2024
Svendborgvej 46 · DK-5762 Vester Skerninge 19.12.2016 21.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2020
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.12.2016 31.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-19 19.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 19.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Gitte Susanne Juul Møller 19.12.2016
Gitte Susanne Juul Møller Sindholm 19.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Susanne Juul Møller Sindholm 19.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Møller af 1961 Holding ApS

Salbrovad 12
5610 Assens

CVR

38271482

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2016

P-nummer

1022024813

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gittejm@gmail.com

Telefon

31512115

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja