ABP Holding af 2016 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2016
 • CVR 38270435

Virksomheden ABP Holding af 2016 ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Munkebo. De blev etableret i 8. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.137 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

-45%

Egenkapital

327’ DKK

-2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-18’ DKK

-45%

Årets resultat

2022-18.137 DKK
2021-12.490 DKK
2020154.738 DKK
201962.426 DKK
201823.607 DKK
201754.223 DKK

Likviditetsgrad

100 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

375’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

48’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -18’
  -
  -
  -18’
  -18’
  -18’
  -
  -18’
  -
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  327’
  -
  -
  327’
  327’
  -
  -
  48’
  -
  0
  48’
  375’
  50’
  -18’
  -
  -
  327’
  -
  327’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  375’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ABP Holding af 2016 ApS 08.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Garbækstofte 8 · DK-5330 Munkebo 22.06.2018
Rynkeby Bygade 24 · DK-5350 Rynkeby 08.12.2016 21.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 08.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-08 08.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 08.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Allan Birkholm Pedersen 08.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Birkholm Pedersen 08.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ABP Holding af 2016 ApS

Garbækstofte 8
5330 Munkebo

CVR

38270435

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2016

P-nummer

1022023655

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-