PlansRule ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2016
 • CVR 38268244

Virksomheden PlansRule ApS befinder sig i branchen "Produktion af film og videofilm" og har adresse i København N. De blev etableret i 15. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 278.597 DKK, mens den i 2022 var på -44.235 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 147.147 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Tommy Martlev Bredsted.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

147’ DKK

+201%

Egenkapital

-41’ DKK

+78%

Omsætning

-

Resultat før skat

189’ DKK

+202%

Årets resultat

2023147.147 DKK
2022-145.025 DKK
2021-70.333 DKK
2020-13.489 DKK
2019-29.158 DKK
2018364.808 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

69 %

+7%
Svag

Afkastningsgrad

200 %

+726%
God

Soliditetsgrad

-44 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

93’ DKK

-73%

Bruttofortjeneste

279’ DKK

+730%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

93’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  279’
  -91’
  -1’
  -
  186’
  4’
  -
  -
  4’
  189’
  -
  189’
  -42’
  147’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  59’
  93’
  93’
  40’
  -81’
  -
  -
  -41’
  -
  -41’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  117’
  -
  -
  -
  15’
  -
  134’
  93’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PlansRule ApS 08.06.2020
PlansRule IVS 15.12.2016 07.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Blågårdsgade 31C · DK-2200 København N 15.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
591110 Produktion af film og videofilm 22.12.2016
999999 Uoplyst 15.12.2016 21.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-08 08.06.2020
2016-12-15 15.12.2016 07.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.06.2020
5.000 DKK 15.12.2016 07.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 15.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Martlev Bredsted 15.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Martlev Bredsted 15.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PlansRule ApS

Blågårdsgade 31
2200 København N

CVR

38268244

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2016

P-nummer

1022021423

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

591110
Produktion af film og videofilm

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er udvikling, produktion og udnyttelse af audiovisuelle værker samt ejerskab, forvaltning og udnyttelse af rettigheder, og dertil - efter direktionens skøn - beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-