Spoingly ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2016
 • CVR 38259849

Virksomheden Spoingly ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København N. De blev etableret i 15. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.562 DKK, mens den i 2022 var på -14.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.947 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+23%

Egenkapital

237’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

+23%

Årets resultat

2023-8.947 DKK
2022-11.591 DKK
2021-20.969 DKK
2020-5.147 DKK
2019279.171 DKK
2018-625 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

407 %

-65%
God

Afkastningsgrad

-4 %

+30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

299’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

254’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  0
  -
  -
  0
  -12’
  -
  -12’
  -3’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  45’
  45’
  -
  -
  117’
  -
  122’
  254’
  299’
  40’
  197’
  -
  -
  237’
  -
  237’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  63’
  299’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Spoingly ApS 08.06.2020
Spoingly IVS 15.12.2016 07.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Blågårdsgade 31C · DK-2200 København N 15.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.12.2016
999999 Uoplyst 15.12.2016 21.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-08 08.06.2020
2016-12-15 15.12.2016 07.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.06.2020
5.000 DKK 15.12.2016 07.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 15.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Martlev Bredsted 15.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Martlev Bredsted 15.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Spoingly ApS

Blågårdsgade 31
2200 København N

CVR

38259849

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2016

P-nummer

1022011991

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at foretage investeringer i andre selskaber, samt almindelig formueforvaltning efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-