27to ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2016
 • CVR 38266985

Virksomheden 27to ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 19. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.250 DKK, mens den i 2022 var på -2.563 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 250.180 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

250’ DKK

-22%

Egenkapital

657’ DKK

+25%

Omsætning

-

Resultat før skat

250’ DKK

-22%

Årets resultat

2023250.180 DKK
2022321.778 DKK
2021339.533 DKK
2020454 DKK
2019-7.834 DKK
201814.547 DKK
2017160.941 DKK

Likviditetsgrad

811 %

+274%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

695’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

312’ DKK

+79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -4’
  4’
  1’
  250’
  -
  250’
  0
  250’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  383’
  -
  -
  383’
  383’
  -
  -
  109’
  0
  131’
  312’
  695’
  40’
  412’
  122’
  -
  657’
  -
  657’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  39’
  695’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
27to ApS 30.06.2021
27to IVS 19.12.2016 29.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Birkegårdsvej 10 · DK-3200 Helsinge 19.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-30 30.06.2021
2016-12-19 19.12.2016 29.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.06.2021
500 DKK 19.12.2016 29.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 19.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Michael Happel Olsen 19.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Happel Olsen 19.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

27to ApS

Birkegårdsvej 10
3200 Helsinge

CVR

38266985

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2016

P-nummer

1022020389

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-