Aleksandar Miladinovic Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2016
 • CVR 38265830

Virksomheden Aleksandar Miladinovic Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 19. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.250 DKK, mens den i 2021 var på -9.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 249.218 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

249’ DKK

+117%

Egenkapital

784’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

247’ DKK

+119%

Årets resultat

2022249.218 DKK
2021114.890 DKK
2020108.635 DKK
2019191.057 DKK
2018119.618 DKK
2017274.492 DKK

Likviditetsgrad

655 %

+52%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+21%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

825’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

270’ DKK

+54%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -
  185’
  185’
  247’
  -
  247’
  -2’
  249’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  521’
  -
  -
  555’
  555’
  -
  -
  45’
  -
  225’
  270’
  825’
  50’
  5’
  350’
  -
  784’
  -
  784’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  0
  41’
  825’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Aleksandar Miladinovic Holding ApS 12.03.2018
Aleksandar Miladinovic Holding IVS 19.12.2016 11.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Doktorvænget 3 · DK-2960 Rungsted Kyst 19.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-12 12.03.2018
2016-12-19 19.12.2016 11.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.03.2018
500 DKK 19.12.2016 11.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 19.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Aleksandar Miladinovic 19.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aleksandar Miladinovic 19.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Aleksandar Miladinovic Holding ApS

Doktorvænget 3
2960 Rungsted Kyst

CVR

38265830

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2016

P-nummer

1022019305

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-