Høgelundvej ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2016
 • CVR 38265598

Virksomheden Høgelundvej ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Vojens. De blev etableret i 19. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 222.843 DKK, mens den i 2021 var på 118.737 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 513.228 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

513’ DKK

+371%

Egenkapital

853’ DKK

+151%

Omsætning

-

Resultat før skat

656’ DKK

+366%

Årets resultat

2022513.228 DKK
2021-189.436 DKK
2020210.182 DKK
2019316.264 DKK
2018-127.118 DKK
2017137.675 DKK
2016-8.900 DKK

Likviditetsgrad

17 %

-54%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

25 %

+292%
God

Soliditetsgrad

31 %

+51%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.786’ DKK

+66%

Bruttofortjeneste

223’ DKK

+88%

Gældsforpligtelser

1.795’ DKK

+37%

Tilgodehavende

188’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  223’
  -
  -
  -
  702’
  0
  -55’
  -
  -55’
  656’
  -
  656’
  -143’
  513’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.555’
  -
  -
  -
  43’
  2.598’
  -
  188’
  -
  1’
  -
  188’
  2.786’
  40’
  775’
  -
  -
  853’
  -
  853’
  138’
  138’
  694’
  -
  -
  -
  694’
  -
  -
  437’
  -
  -
  85’
  1.101’
  2.786’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Høgelundvej ApS 04.08.2021
Høgelundvej IVS 19.12.2016 03.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Høgelundvej 13 · DK-6500 Vojens 19.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 19.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-04 04.08.2021
2016-12-19 19.12.2016 03.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.08.2021
1.000 DKK 19.12.2016 03.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.10.2023
Selskabet tegnes af en direktør 19.12.2016 15.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Peder Thomas Moos 13.10.2023
Peder Thomas Moos 19.12.2016
Peder Thomas Moos 19.12.2016 15.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peder Thomas Moos 19.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Høgelundvej ApS

Høgelundvej 13
6500 Vojens

CVR

38265598

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2016

P-nummer

1022018880

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pedemoos@hotmail.com

Telefon

29454178

Hjemmeside

-

Formål

Udlejning af bygninger

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-