Biwi Sprogservice Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2016
 • CVR 38265504

Virksomheden Biwi Sprogservice Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 19. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-156%

Egenkapital

35’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

-144%

Årets resultat

2022-5.000 DKK
2021-1.950 DKK
2020-2.500 DKK
2019-2.500 DKK
2018-2.500 DKK
2017-5.670 DKK

Likviditetsgrad

28 %

-86%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-9 %

-179%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

62 %

+23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

56’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

-93%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -6’
  -
  -6’
  -1’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  1’
  6’
  56’
  50’
  -14’
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  -
  -
  3’
  -
  21’
  56’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Biwi Sprogservice Holding ApS 19.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Ormhøjgårdvej 27 · DK-8700 Horsens 02.01.2020
Rådhustorvet 21 · DK-8700 Horsens 28.05.2018 01.01.2020
Rådhustorvet 21 · DK-8700 Horsens 19.12.2016 27.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-19 19.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 19.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Birgit Elise Offersen 19.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birgit Elise Offersen 19.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Biwi Sprogservice Holding ApS

Ormhøjgårdvej 27
8700 Horsens

CVR

38265504

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2016

P-nummer

1022018619

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@biwi-sprog.dk

Telefon

23981460

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder at besidde kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-