Peter Vedel Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. dec. 2016
 • CVR 38265121

Virksomheden Peter Vedel Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringe. De blev etableret i 12. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.187 DKK, mens den i 2021 var på -4.649 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -371.198 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-371’ DKK

< -999%

Egenkapital

-232’ DKK

-267%

Omsætning

-

Resultat før skat

-371’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-371.198 DKK
202133.411 DKK
202040.234 DKK
201930.354 DKK
201843.854 DKK
2017-9.068 DKK

Likviditetsgrad

68 %

+147%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-331 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

70’ DKK

-83%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-98%

Gældsforpligtelser

303’ DKK

+5%

Tilgodehavende

70’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -16’
  -
  -16’
  -371’
  -
  -371’
  -
  -371’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  70’
  40’
  -272’
  -
  -
  -232’
  -
  -232’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  103’
  70’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Peter Vedel Holding ApS 09.03.2020
Peter Vedel Holding IVS 12.12.2016 08.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Skolevej 2 · DK-5750 Ringe 12.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-09 09.03.2020
2016-12-12 12.12.2016 08.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.03.2020
1 DKK 12.12.2016 08.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Peter Vedel Rasmussen 12.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Vedel Rasmussen 12.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Peter Vedel Holding ApS

Skolevej 2
5750 Ringe

CVR

38265121

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. december 2016

P-nummer

1022018023

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-