Dansk Tømrer & Maler ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2016
 • CVR 38264915

Virksomheden Dansk Tømrer & Maler ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 15. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 156.992 DKK, mens den i 2019 var på -6.602 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 154.307 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

154’ DKK

+376%

Egenkapital

43’ DKK

+139%

Omsætning

-

Resultat før skat

157’ DKK

+380%

Årets resultat

2020154.307 DKK
2019-55.988 DKK
2018-104.887 DKK

Likviditetsgrad

264 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

212 %

+136%
God

Soliditetsgrad

59 %

+104%
God

Overskudsgrad

-

Balance

74’ DKK

+836%

Bruttofortjeneste

157’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

31’ DKK

Tilgodehavende

74’ DKK

+836%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  157’
  -
  -
  -
  157’
  -
  0
  -
  0
  157’
  -
  157’
  -3’
  154’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  74’
  74’
  74’
  50’
  -7’
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  28’
  74’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dansk Tømrer & Maler ApS 01.02.2020 24.11.2023
Sunde Rengøring ApS 16.03.2018 31.01.2020
Sunde Snacks ApS 15.12.2016 15.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Peter Bangs Vej 144 · DK-2000 Frederiksberg 08.10.2020 24.11.2023
Produktionsvej 1 · DK-2600 Glostrup 05.02.2020 07.10.2020
Taastrup Hovedgade 180 · DK-2630 Taastrup 12.04.2019 04.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 01.12.2020 24.11.2023
433410 Malerforretninger 01.02.2020 30.11.2020
812100 Almindelig rengøring i bygninger 01.04.2018 31.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-01 01.02.2020 24.11.2023
2018-03-16 16.03.2018 31.01.2020
2016-12-15 15.12.2016 15.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.12.2016 24.11.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 15.12.2016 12.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Adam Bjørn Phungsook Falkenbrink 01.10.2020 11.11.2021
Mohammed Olsen Kütük 15.06.2020 01.10.2020
Lüfti Gürbüz 01.02.2020 15.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Adam Bjørn Phungsook Falkenbrink 01.10.2020
Adam Bjørn Phungsook Falkenbrink 01.10.2020 24.11.2023
Adem Tunc 01.06.2018 01.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dansk Tømrer & Maler ApS

Peter Bangs Vej 144
2000 Frederiksberg

CVR

38264915

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2016

P-nummer

1022017825

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrer og malervirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-