TKS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2016
 • CVR 38260626

Virksomheden TKS Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 15. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -6.875 DKK, mens den i 2020 var på -6.563 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -390.372 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-390’ DKK

< -999%

Egenkapital

-494’ DKK

-377%

Omsætning

-

Resultat før skat

-390’ DKK

< -999%

Årets resultat

2021-390.372 DKK
2020-35.486 DKK
2019-51.129 DKK
2018-27.185 DKK
2017-39.701 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-336 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

147’ DKK

-71%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

641’ DKK

+6%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -390’
  -
  -390’
  -
  -390’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  147’
  147’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  147’
  50’
  -
  -
  -
  -494’
  -
  -494’
  -
  -
  182’
  -
  -
  -
  182’
  -
  -
  -
  -
  7’
  453’
  459’
  147’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TKS Holding ApS 15.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hvilevej 19 · DK-2900 Hellerup 15.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 15.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-15 15.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Steengaard 15.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Steengaard 15.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TKS Holding ApS

Hvilevej 19
2900 Hellerup

CVR

38260626

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2016

P-nummer

1022013072

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-