Frimodt ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2016
 • CVR 38260391

Virksomheden Frimodt ApS befinder sig i branchen "Undervisning i kulturelle discipliner" og har adresse i Holte. De blev etableret i 15. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 317.457 DKK, mens den i 2020 var på 256.434 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 170.171 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Karina Frimodt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

170’ DKK

+11%

Egenkapital

461’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

221’ DKK

+12%

Årets resultat

2021170.171 DKK
2020153.338 DKK
2019104.884 DKK
201857.731 DKK
201737.079 DKK

Likviditetsgrad

212 %

+21%
God

Afkastningsgrad

26 %

-3%
God

Soliditetsgrad

53 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

875’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

317’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

875’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  317’
  -40’
  -49’
  -
  229’
  -
  -8’
  -
  -8’
  221’
  -
  221’
  -51’
  170’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  184’
  691’
  875’
  875’
  50’
  354’
  57’
  -
  461’
  -
  461’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  370’
  413’
  875’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Frimodt ApS 15.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Morlenesvej 2 · DK-2840 Holte 07.02.2017
Strandgade 47 · DK-1401 København K 15.12.2016 06.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
855200 Undervisning i kulturelle discipliner 15.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-15 15.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Karina Frimodt 01.02.2017
Jens Allan Seiersen 15.12.2016 01.02.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Karina Frimodt 01.02.2017
CHALKIMO ApS 15.12.2016 01.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karina Frimodt 15.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Frimodt ApS

Morlenesvej 2
2840 Holte

CVR

38260391

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2016

P-nummer

1022012831

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855200
Undervisning i kulturelle discipliner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kfrimodt@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive danseskole, events, konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-