DVT X Spedition K/S

NORMAL
 • K/S
 • Etableret 1. dec. 2016
 • CVR 38259431

Virksomheden DVT X Spedition K/S befinder sig i branchen "Speditører" og har adresse i Nykøbing M. De blev etableret i 1. december 2016 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 157.669 DKK, mens den i 2020 var på 193.199 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -58.910 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-59’ DKK

< -999%

Egenkapital

58’ DKK

-50%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-58.910 DKK
20205.702 DKK
2019-47.634 DKK
201880.515 DKK
2017167.271 DKK
2016-108.858 DKK

Likviditetsgrad

123 %

-3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

19 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

307’ DKK

-43%

Bruttofortjeneste

158’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

307’ DKK

-43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  158’
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -59’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  39’
  255’
  307’
  307’
  20’
  38’
  -
  -
  58’
  -
  58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  228’
  -
  -
  -
  20’
  0
  249’
  307’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DVT X Spedition K/S 01.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivej 30 · DK-7900 Nykøbing M 26.10.2018
Industrivej 30 · DK-7900 Nykøbing M 20.10.2018 25.10.2018
Industrivej 30 · DK-7900 Nykøbing M 01.12.2016 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
522920 Speditører 01.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-01 01.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
0 DKK 01.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af komplementaren 01.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
DVT SPEDITION ApS 01.12.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
DANSK VINDUESTRANSPORT ApS 01.12.2016
DVT SPEDITION ApS 01.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Kristian Overgaard 01.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DVT X Spedition K/S

Industrivej 30
7900 Nykøbing M

CVR

38259431

Virksomhedstype

Kommanditselskab

Stiftet

1. december 2016

P-nummer

1022011754

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

522920
Speditører

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at formidle udlejning af udstyr og transportydelser og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af komplementaren

Registeret kapital

0 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-