Kambium ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2016
 • CVR 38258729

Virksomheden Kambium ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 14. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 249.361 DKK, mens den i 2022 var på 294.849 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.935 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

-69%

Egenkapital

474’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

50’ DKK

-61%

Årets resultat

202326.935 DKK
202287.641 DKK
2021115.786 DKK
202066.941 DKK
201970.219 DKK
201818.108 DKK
201738.641 DKK

Likviditetsgrad

17 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

-18%
Svag

Soliditetsgrad

14 %

+7%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.468’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

249’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

2.994’ DKK

-2%

Tilgodehavende

224’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  249’
  -
  -54’
  -
  195’
  0
  -145’
  -
  -145’
  50’
  -
  50’
  -23’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.245’
  -
  -
  -
  -
  3.245’
  -
  -
  -
  1’
  223’
  224’
  3.468’
  50’
  424’
  -
  -
  474’
  -
  474’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.689’
  979’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.305’
  3.468’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kambium ApS 14.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Skjulhøj Allé 31 · DK-2720 Vanløse 03.03.2023
Håbets Allé 27 · DK-2700 Brønshøj 14.12.2016 02.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.04.2017
999999 Uoplyst 14.12.2016 31.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-14 14.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 14.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Thor Olsen 14.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Thor Olsen 23.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kambium ApS

Skjulhøj Allé 31
2720 Vanløse

CVR

38258729

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2016

P-nummer

1022011053

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jonas@stenbroens.dk

Telefon

26802765

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-