Ulrich & Knap ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2016
 • CVR 38257471

Virksomheden Ulrich & Knap ApS befinder sig i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 14. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 66.889 DKK, mens den i 2020 var på 30.990 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 50.488 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

50’ DKK

+130%

Egenkapital

146’ DKK

+53%

Omsætning

-

Resultat før skat

66’ DKK

+122%

Årets resultat

202150.488 DKK
202021.924 DKK
2019157 DKK
201872.742 DKK
2017-23.718 DKK

Likviditetsgrad

329 %

+41%
God

Afkastningsgrad

32 %

+79%
God

Soliditetsgrad

70 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

210’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

67’ DKK

+116%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

210’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  67’
  -
  -
  -
  67’
  -
  -1’
  -
  -1’
  66’
  -
  66’
  -15’
  50’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  101’
  -
  -
  109’
  210’
  210’
  50’
  96’
  -
  -
  146’
  -
  146’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  64’
  210’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ulrich & Knap ApS 14.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Tranegårdsvej 88 · DK-2900 Hellerup 14.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 14.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-14 14.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Peter Knap 14.12.2016
Anette Knap 14.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Knap 14.12.2016
Anette Knap 14.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ulrich & Knap ApS

Tranegårdsvej 88
2900 Hellerup

CVR

38257471

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2016

P-nummer

1022009717

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Ulrich & Knap Indretning ApS

Branchekode

741030
Indretningsarkitekter og rumdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive agentur- og konsulentvirksomhed indenfor design- og boligindretning til private såvel som virksomheder samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-