RetailMe ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. dec. 2016
 • CVR 38253212

Virksomheden RetailMe ApS befinder sig i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign" og har adresse i København S. De blev etableret i 13. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 7.030 DKK, mens den i 2021 var på 83.702 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.622 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Claus Grundahl. I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Claus Grundahl.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

+18%

Egenkapital

19’ DKK

-44%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-39%

Årets resultat

2022-12.622 DKK
2021-15.325 DKK
202010.743 DKK
20198.050 DKK
2018-2.881 DKK
20172.603 DKK

Likviditetsgrad

105 %

> +999%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+185%
Svag

Soliditetsgrad

5 %

-45%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

382’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

-92%

Gældsforpligtelser

363’ DKK

Tilgodehavende

382’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  7’
  -
  -
  -
  7’
  -
  -20’
  -
  -20’
  -13’
  -
  -13’
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  20’
  -
  -
  -
  382’
  382’
  40’
  -21’
  -
  -
  19’
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  363’
  382’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RetailMe ApS 08.10.2021
RetailMe IVS 13.12.2016 07.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Amager Strandvej 24 · DK-2300 København S 23.05.2022
Løvenborg Alle 28A · DK-4420 Regstrup 25.01.2021 22.05.2022
Johan Kellers Vej 24 · DK-2450 København SV 27.01.2020 24.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 02.07.2018
461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 13.12.2016 01.07.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-08 08.10.2021
2016-12-13 13.12.2016 07.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2021
2.000 DKK 13.12.2016 07.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 13.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Claus Grundahl 01.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Grundahl 01.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RetailMe ApS

Amager Strandvej 24
2300 København S

CVR

38253212

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. december 2016

P-nummer

1022004685

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741030
Indretningsarkitekter og rumdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

c_grundahl@hotmail.com

Telefon

40446903

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at sælge og optimere koncepter indenfor møbeldesign og forbundet produkter til butikker og virksomheder indenfor retail.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-