Krat ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. dec. 2016
 • CVR 38251929

Virksomheden Krat ApS befinder sig i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser" og har adresse i København S. De blev etableret i 13. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -230 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 340 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-1%

Egenkapital

65’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

0%

Årets resultat

2022340 DKK
2021342 DKK
2020-1.776 DKK
2019-41.780 DKK
2018-108.607 DKK
2017472.823 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

65’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

65’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  1’
  0
  -
  0
  0
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  42’
  0
  65’
  65’
  50’
  15’
  -
  -
  65’
  -
  65’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Krat ApS 04.08.2017
Krat Account ApS 13.12.2016 03.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Lergravsvej 59 · DK-2300 København S 19.01.2023
Lergravsvej 59 · DK-2300 København S 05.04.2022 18.01.2023
Lergravsvej 59 · DK-2300 København S 16.12.2021 04.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
821100 Kombinerede administrationsserviceydelser 13.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-01 01.11.2017
2017-08-04 04.08.2017 31.10.2017
2016-12-13 13.12.2016 03.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 13.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Morten Krat 13.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Krat 13.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Krat ApS

Lergravsvej 59
2300 København S

CVR

38251929

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. december 2016

P-nummer

1022003751

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Krat Account ApS

Branchekode

821100
Kombinerede administrationsserviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er administrationsydelser og, efter direktionens skøn, hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-