Ulrich Kronvold Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. dec. 2016
 • CVR 38251295

Virksomheden Ulrich Kronvold Holding ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 13. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -19.434 DKK, mens den i 2022 var på -30.293 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 166.543 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

167’ DKK

+137%

Egenkapital

2.807’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

214’ DKK

+137%

Årets resultat

2023166.543 DKK
2022-450.657 DKK
2021925.626 DKK
2020194.906 DKK
2019-9.376 DKK
20187.471.838 DKK
2017380.743 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

8.220 %

-46%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.842’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

+36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.836’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -19’
  233’
  -
  -
  233’
  214’
  -
  214’
  -
  167’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  -
  -
  -
  26’
  49’
  2.836’
  2.842’
  40’
  2.617’
  150’
  -
  2.807’
  -
  2.807’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  2.842’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ulrich Kronvold Holding ApS 20.04.2020
Ulrich Kronvold Holding IVS 13.12.2016 19.04.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Galaksevej 5 · DK-4700 Næstved 04.03.2020
Dalgas Boulevard 27 · DK-2000 Frederiksberg 13.12.2016 03.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 13.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-04-20 20.04.2020
2016-12-27 27.12.2016 19.04.2020
2016-12-13 13.12.2016 26.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.04.2020
1 DKK 13.12.2016 19.04.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 13.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Ulrich Arild Kronvold 13.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrich Arild Kronvold 13.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ulrich Kronvold Holding ApS

Galaksevej 5
4700 Næstved

CVR

38251295

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. december 2016

P-nummer

1022002682

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ulrich.kronvold@gmail.com

Telefon

53887500

Hjemmeside

-

Formål

Drive it virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-