1620 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2016
 • CVR 38246135

Virksomheden 1620 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 8. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.650 DKK, mens den i 2021 var på -4.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 72.867 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

73’ DKK

> +999%

Egenkapital

137’ DKK

+114%

Omsætning

-

Resultat før skat

72’ DKK

> +999%

Årets resultat

202272.867 DKK
2021-4.681 DKK
2020-3.953 DKK
2019-2.549 DKK
201825.624 DKK
2017-770 DKK

Likviditetsgrad

219 %

+150%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

+76%
God

Overskudsgrad

-

Balance

188’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

113’ DKK

+42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  80’
  76’
  72’
  -
  72’
  -1’
  73’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  75’
  75’
  -
  -
  -
  -
  80’
  113’
  188’
  50’
  87’
  -
  -
  137’
  -
  137’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  -
  -1’
  -
  -
  52’
  188’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
1620 Holding ApS 08.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Prinsesse Maries Alle 17 · DK-1908 Frederiksberg C 04.11.2022
Vesterbrogade 74 · DK-1620 København V 08.12.2016 03.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-08 08.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 08.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Sonne Sandstrøm 08.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Sonne Sandstrøm 08.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

1620 Holding ApS

Prinsesse Maries Alle 17
1908 Frederiksberg C

CVR

38246135

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2016

P-nummer

1021996234

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jsa@sunland.dk

Telefon

51291242

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-